Årsstämma 2016-05-19

Årsstämma 2016 för Tillväxt Markaryd

Ett 40-tal personer mötte upp när Tillväxt Markaryds ordinarie årsstämma hölls den 19 maj 2016 på Stora Hotellet, Markaryd.

Ulf Bellander valdes till mötesordförande och förutom sedvanliga mötespunkter gavs en beskrivning av verksamheten under 2015.

Lars Fredin från styrelsen presenterade projektet c/o Markaryd, som innebär en stor satsning för att öka Markaryds dragningskraft som destinationsort. För Tillväxt Markaryd innebär det dels en ekonomisk satsning och dels ett engagemang från såväl styrelse som alla medlemsföretag.

Revisor Inger Klöfver från EY föredrog revisionsberättelsen och förordade ansvarsfrihet för styrelsen, vilket också mötet beslutade.

Valberedningen med Leif Eriksson och Jan Fritiofsson föreslog nyval av Mikael Rietz, Ekamant som styrelseledamot. Maria Forsblom har avböjt omval och avtackades med blommor och present. Övriga styrelseledamöter omvaldes,  Lars Fredin, Bengt Göran Söderlind, Benny Torstensson, Christoffer Lindqvist, Bengt-Ove Johansson, Christian Nilsson liksom Ulf Bellander som ordförande.

IMG_0430

Fyra nya företag valdes in som delägare; Marntell Ent, Redovisningsbyrån Tranan AB, Jerry Gladh AB och CH.E.R Redovisning AB.

Beslut togs om höjning av serviceavgift för 2016. Det är första höjningen på många år och beror bl a på satsningen av c/o Markaryd.

Efter stämman serverade Stora Hotellet en utsökt buffé och därefter gav Christer Paulsson från Nyhamsläge en fängslande och inspirerande beskrivning av en entreprenörs utmaningar och möjligheter.

Christer har b la varit med och grundat Kullaflyg och haft stor medverkan i Höganäs förändring från sömning bruksort till destinationsort i högsta klass.

Christer Paulsson Tillväxt

 

Scroll to Top