Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 för Tillväxt Markaryd med nytt rekorddeltagande

Det var hög stämning när 120 personer, nytt deltagarrekord, mötte upp vid Tillväxt Markaryds ordinarie årsstämma den 23 maj 2017 på Folket Hus i Strömsnäsbruk.

Ulf Bellander valdes till mötesordförande och förutom sedvanliga mötespunkter gavs en beskrivning av verksamheten under 2016.

c/o Markaryd som är en stor satsning för att öka Markaryds dragningskraft som destinationsort har startats upp under våren. Tillväxt Markaryd är en av delägarna i c/o Markaryd och medverkar både med en ekonomisk satsning och ett engagemang från såväl styrelse som alla medlemsföretag. Jörgen Svensson, ordförande och Johan Eklund, verksamhetsledare i, presenterade nuläget i c/o Markaryd.

Revisor Göran Lund från EY föredrog revisionsberättelsen och förordade ansvarsfrihet för styrelsen, vilket också mötet beslutade.

I samband med detta hölls en tyst minut för Inger Klöfver, som tragiskt avled tidigare i år. Inger var revisor i Tillväxt Markaryd under många år.

Till ny revisor valdes Linda Jonasson från EY.

Valberedningen med Leif Eriksson och Jan Fritiofsson föreslog nyval av Conny Persson Konecranes som styrelseledamot. Lars Fredin har avböjt omval och avtackades med blommor och present. Adjungerade styrelseledamoten KG Salomonsson avtackades också. Övriga styrelseledamöter omvaldes liksom Ulf Bellander som ordförande.

I valberedningen har Jan Fritiofsson avböjt omval och istället valdes Jörgen Svensson och Per-Åke Hansson som tillsammans med Leif Eriksson därmed utgör valberedningen.

Sex nya företag valdes in som delägare; Hamiltone, Askungen Vital, Göingebil, mb photo, Bäckmans bilar och Cellterm.

Beslut togs om oförändrade serviceavgifter för 2017.

bond

Efter stämman serverades en fin buffé i ett nyrenoverat och fräscht Folkets Hus och därefter var det spännande visning av ”Den sista riktiga James Bond-filmen” med många lokala aktörer. Regissörerna Lars Gahlin och Mats-Ola Pålsson berättade om tillkomsten av filmen. Alla entréintäkter från filmen går till Världens Barn och Tillväxt Markaryd skänkte drygt 11 000 kr på detta sätt.

Årsstämma

Efter en svindlande färd med James Bond i såväl Markaryd, Strömsnäsbruk och Traryd som New York, Skottland och London tackade Ulf Bellander alla inblandade.

 

Scroll to Top