Årsstämma 2018 för Tillväxt Markaryd i naturskön miljö

bild 1

Det var en underbar sommarkväll när Tillväxt Markaryds ordinarie årsstämma hölls den 24 maj 2018. Platsen var konsertladan Tagaborg i Norra Haghult och drygt 30 personer njöt av finaste grönska och den ljumma sommarkvällen.

Ulf Bellander valdes till mötesordförande och förutom sedvanliga mötespunkter gavs en beskrivning av verksamheten under 2017.

Stort fokus har lagts på nätverkande under frukostmöten och Markaryd Calling. Dessutom har tåg till Halmstad, industrimark och skolfrågor varit aktuella ämnen liksom c/o Markaryd. Ordförande Jörgen Svensson informerade om nuläget i c/o Markaryd.

Revisor Linda Jonasson från EY föredrog revisionsberättelsen och förordade ansvarsfrihet för styrelsen, vilket också mötet beslutade.

Till revisor omvaldes Linda Jonasson från EY.

Valberedningen med Per-Åke Hansson, Leif Eriksson och Jörgen Svensson föreslog omval av  ordförande och samtliga i styrelsen vilket också stämman valde.

Det innebär att styrelsen består av Ulf Bellander (ordförande), Bengt-Ove Johansson, Christoffer Lindqvist, Bengt-Göran Söderlind, Benny Torstensson, Christian Nilsson, Mikael Rietz och Conny Persson.

I valberedningen har Leif Eriksson och Jörgen Svensson avböjt omval. Per-Åke Hansson och nyvalda Rolf Johansson och Martin Bengtsson utgör valberedningen för det kommande året.

Sex nya företag valdes in som delägare; Smålands VVS, S Århult Torv, Krona & Klave, Musik i Tagaborg, Rasta och Digi Entrepreneurs

Beslut togs om oförändrade serviceavgifter för 2018.

Efter stämman serverade Gräddhyllan en god buffé och musikskolans fiolelever framförde ett uppskattat program med läraren Lennart Frick på Tagaborgs fina konsertscen. Tobias Broström berättade om Tagaborgs sommarprogram och lottade ut biljetter till några lyckliga Tillväxtmedlemmar.

Ordförande Ulf Bellander avslutade en lyckad årsstämma och tackade alla inblandade.

 

Scroll to Top