Årsstämma 2019

En fin försommarkväll den 21 maj 2019 höll Tillväxt Markaryd sin ordinarie årsstämma med drygt 40 personer närvarande på Gräddhyllan i Ryd som visade upp sig från sin mest natursköna sida.

Ulf Bellander valdes till mötesordförande och förutom sedvanliga mötespunkter gavs en beskrivning av verksamheten under 2018.

Stort fokus har lagts på frukostmöten, Markaryd Calling och c/o Markaryd liksom tåg till Halmstad och skolfrågor.

Revisor Linda Jonasson från EY föredrog revisionsberättelsen och förordade ansvarsfrihet för styrelsen, vilket också mötet beslutade.

Till revisor omvaldes Linda Jonasson från EY.

Valberedningen med Per-Åke Hansson, Rolf Johansson och Martin Bengtsson föreslog nyval av Christian Nilsson som ordförande eftersom Ulf Bellander avböjt omval.

I övrigt föreslogs omval av Bengt-Ove Johansson, Christoffer Lindqvist, Bengt-Göran Söderlind, Benny Torstensson, Mikael Rietz och Conny Persson samt nyval av Pia Johansson Wetterling.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag vilket innebär att styrelsen det närmaste året består av Christian Nilsson (ordförande), Bengt-Ove Johansson, Christoffer Lindqvist, Bengt-Göran Söderlind, Benny Torstensson, Mikael Rietz, Conny Persson och Pia Johansson Wetterling.

Per-Åke Hansson, Rolf Johansson och Martin Bengtsson valdes även till valberedning för det kommande året.

Fyra nya företag valdes in som delägare; AROS, Markaryds Padelcenter, Arbetslivspartner Företagshälsa och Markaryds Musik AB (Musikhuset).

Beslut togs om oförändrade serviceavgifter för 2019.

1 2

Ulf Bellander avtackades för en fantastisk insats som ordförande och ledamot i Tillväxts styrelse under mer än 15 år. Många uppskattande ord från styrelseledamöterna framfördes och Ulf beskrevs bland annat som entusiast, pådrivare, en person med stort affärsmannaskap och stor passion. Styrelsen överlämnade blommor, en graverad skål och en tavla med motiv från Markaryd.

Malin Adler från Ernst & Youngs kontor tackade för ett bra samarbete under åren och den intressanta resan från ett litet Tillväxt Markaryd till dagens omfattande.

3

Efter stämman höll Klas Dahlberg en intressant presentation om sin resa från Mölle via Scania till NIBE. Klas är affärsområdeschef för NIBEs största affärsområde NIBE Climate Solutions med en omsättning på närmare 15 mrd kr/år och ett mål inom närmaste åren på 25 mrd kr. Efter många år på Scania, bl a bosatt i Tyskland i 10 år och från 2011 ansvarig för bussdivisionen, började Klas 2016 på NIBE.

Därefter serverade Gräddhyllan en god buffé och Emil Persson från Musikskolan underhöll med fin sång och pianospel.

4

Ordförande Ulf Bellander avslutade en lyckad årsstämma och tackade alla inblandade.

Scroll to Top