Årsstämma 2016-05-19

Årsstämma 2016 för Tillväxt Markaryd Ett 40-tal personer mötte upp när Tillväxt Markaryds ordinarie årsstämma hölls den 19 maj 2016 på Stora Hotellet, Markaryd. Ulf Bellander valdes till mötesordförande och förutom sedvanliga mötespunkter gavs en beskrivning av verksamheten under 2015. Lars Fredin från styrelsen presenterade projektet c/o Markaryd, som innebär en stor satsning för att […]

Årsstämma 2016-05-19 Read More »