Frukostmöte 1 oktober Musikhuset

07/10/2019

Frukostmöte i dur

Drygt 120 personer fick den 1 oktober en sedvanligt intressant blandning av olika ämnen när Frukostmötet hölls på det nyöppnade Musikhuset.

Efter inledande frukost hälsade Tillväxts nye ordförande Christian Nilsson alla välkomna och presenterade styrelsens medlemmar.

Benny Torstensson berättade om sin satsning på Musikhuset som invigdes i somras. Det är en omfattande renovering som har gjorts, huvudsakligen av lokala byggentreprenörer. Musikskolan har nu fått egna lokaler och dessutom finns goda konsertmöjligheter.

”Projekt Folkskolan” är ett mycket spännande byggprojekt med ett unikt samarbete mellan de lokala byggföretagen Habi Bygg, 3K Bygg och Bernhardssons Bygg.
Tanken är att omvandla hela kvarteret Folkskolan till skola, möteslokaler i ”Gula huset” samt bostads- och hyresrätter. Byggnadsstilen är tänkt att minna om äldre trähusbebyggelse i samma stil som omgivande kvarter.
Arkitekten Kay Linghoff presenterade projektet.

Jubileumsgrattis till Tillväxtföretag
Thimsfors VVS
är ett av många framgångsrika Markarydsföretag och i år firar de 25 år. Håkan Jonsson berättade om resan från ensam anställd till dagens 45 personer. Geografiskt har Thimsfors också breddat sig och finns nu även i Älmhult och Laholm. Det stora genombrottet kom i början på 2000-talet när bergvärmepumparna slog igenom.

Per Dahl, som är en av Håkans många stöttepelare, berättade om Thimsfors inblandning i Musikhusets avancerade system för uppvärmning, kyla och ventilation.

På industriområdet Åmot 3:3 finns bl a PA´s Bärgning som firar 20 år och Smålands VVS som firar 5 år och och även passade på att inviga sina nya lokaler. Tillsammans med Marntells hade de ett lyckat event med Öppet Hus i början av september med cirka 500 besökare.

c/o Markaryd
Bengt-Göran presenterade nuläget för c/o Markaryd och berättade bl a att Markarydskortet blivit en succé – man har sålt för 800 000 kr som går tillbaka till butikerna och företagen i Markaryd som varit med.
Nya idéer framför allt kring julhandeln kommer att presenteras framöver.

Nobel
Lina Simonsson från NIBE berättade om Nobel-utställningen i fd Bröderna Gustafssonfastigheten.
Det finns många idéer på fortsättning och bl a finns planer på ett Science Center som ska inkludera många företag i Markaryd och fokus kommer att ligga på skolsamarbete och kompetensutveckling.

Näringslivsranking
Bengt Germundsson presenterade Näringslivsrankingen bland Sveriges kommuner i vilken Markaryd har en fortsatt toppnotering. Det är resultatet bl a av det kommunen och näringslivet gör tillsammans och som återigen avspeglar sig i att vi även i år är i topp vad gäller näringslivsklimatet.

Skola
Rebecka Svensson och Per Sköld som är nya rektorer på KCM respektive Markaryds Skola presenterade sig.

Klass 9A har ett klassprojekt som går ut på att samla in pengar till en skolresa. Jennifer, Tilda och Aldin presenterade ett rabatthäfte.

Therese Lundström och Johan Göransson från Strömsnässkolan berättade om arbetet på Strömsnässkolan och deras inriktning för att få eleverna att röra sig mer och på så sätt underlätta inlärningen. De gör vidare en stor satsning på Världens Barn-kampanjen och jobbar med dessa frågor även i det ordinarie skolarbetet.

Integration
Anders Loft informerade om Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen och vad de gör för att få ut fler i arbete.

Världens barn
Insamlingskampanjen för Världens barn pågår för fullt och det är många events på gång. James Bondfilmen har visats i Göteborg, skolorna har många projekt och den 2 oktober är det Världens Barngala på Musikhuset.

Markaryd Calling
Tillväxts återkommande arrangemang Markaryd Calling går av stapeln den 29 oktober då Peje kommer att möta två musikentreprenörer – Olle Jönsson (Lasse Stefanz) och Tobias Broström (Tagaborg).

Frukostmötet avslutades med att Thomas Jonsson som är kulturskoleansvarig berättade om musikskolans elever och lärare.
En extra bonus blev det när Thomas tog fram sin sax och spelade ”Musik ska byggas utav glädje” tillsammans med Lasse på Backen och Benny T.

© Tillväxt Markaryd AB