Frukostmöte 14 februari 2024 på OP Erjo

Tillväxt Frukostmöte 14 februari 2024 på OP Erjo

OP Erjo i Markaryd bjöd in till frukostmöte en regnig o dimmig februarimorgon. I klassisk verkstadsmiljö fick 125 personer ett omväxlande och informativt program med de mest skiftande ämnen efter Rastas inledande med gott kaffe och goda frallor.

OP Erjo

OP Erjo är ett anrikt företag som under 50 år konstruerat, byggt samt servat mobila och stationära flishuggar med kringutrustning. Namnet har varit såväl Constructor som Siba och Erjo och ingår numera i OP-gruppen.

  • Vi är 15 anställda i Markaryd och tack vare avgörande faktorer som hög kvalitet, driftsäkerhet och utnyttjandegrad har vi god framgång, berättade VD Tommie Hanson. Det är oftast specialtillverkade produkter och priset för en maskin kan ligga på 10 Mkr.


Markaryds kommun

Kommunalrådet Bengt Germundsson gav en uppdatering till hur Markaryds kommun mår kopplat till omvärlden. Sveriges kommuner står som bekant inför ekonomiska utmaningar som kräver en långsiktig planering.

  • Sett till Markaryds kommun har vi ett antal större investeringar planerade som ska möta det behov vi har på att fler ska bo och arbeta i kommunen, sa Bengt Germundsson.
  • Markaryds kommun har en god soliditet och en långsiktig strategi hur vi ska utveckla kommunen tillsammans med det lokala näringslivet.   

Susanne Appelberg, presenterade sig som ny förvaltningschef för utbildnings- och kulturförvaltningen.


Näringslivschef John Karlsson berättade om arbetet med detaljplaner kopplat till Ulvaryd och Misterhult samt tidplanen för det nya industriområde som växer fram ute på Östra Åmot.

  • Den nya och fina flaggparken intill Timsforsrondellen har initierats av Thimsfors VVS och bekostas till största delen av respektive företag. Det finns fortfarande möjlighet för fler företag att få en flagga på området, sa John Karlsson.

Plenary Solutions

Ett nytt medlemsföretag i Tillväxt Markaryd är Plenary Solutions som delägaren Daniel Illic presenterade.

Företaget sysslar bl a med 3D-visualisering och kan hjälpa företag att bli mer effektiva inom den digitaliserade världen.

La Cortina

La Cortina är ett anrikt företag med gardiner och solavskärmning som specialitet. Företagsnamnet betyder just gardin på italienska.

– Vi har arbetat med gardiner i fem generationer, berättade Yvonne Holmberg som nyligen lämnat över till dottern Ann-Sofie.

Ann-Sofie informerade om olika produkter och att La Cortina har många kunder i Markaryd.

Hälsa/friskvård

Åsa Balkhed tog upp ett ganska ovanligt ämne på ett Frukostmöte – klimakterieproblem. Åsa berättade om sina egna problem och menar att det är viktigt att företag känner till problemen för att stötta sina anställda. Åsa som är personalchef och VD menar på att kunskapen kring klimakterieproblem måste bli mer känt ute i näringslivet för att få en ökad förståelse för varandra. 

Svenne Dahlström på Tillväxts nya medlemsföretag Strandbackens Hälsohörna berättade att han och frun Maria Dahlström startade 1998 i Markaryd.
– Vi har såväl privatkunder som många företag som vill ha hjälp med frisk- och hälsovård när det uppstår spänningsproblem, huvudvärk eller muskulära problem.

IRIS

Jan Pålsson har arbetat för IRIS i cirka ett år.
– Jag kom åter till Markaryd för något år sedan och arbetar en dag i veckan på IRIS.

IRIS är som säkert de flesta känner till bl a en samtalsmottagning i centrala Markaryd och arbetar med att öka välmåendet hos barn, unga och familjer i Markaryds kommun.

Carl Nyström, VD på Markaryds Sparbank berättade att man nu har inlett ett treårigt samarbete med IRIS.

2-minutare

Ulf Andersson på Rasta informerade kring en satsning på en vätgasstation strax söder om Rasta. Start för projektet är senare under 2024.

Angelica Ilvell på Baqtiguard berättade om byggnationen av ett nytt labb i Timsfors som står klart i april.

Krille Almerin & Magnus Rålin på Växjö Hydraulservice informerade om att de har tagit över Hydraulikservice på Järnvägsgatan i Markaryd. Detta blir en filial till huvudkontoret i Växjö.

Fredrik Karlsson på Almi informerade om att de kommer att ha en nätverksträff till hösten i Markaryd och mer information kommer ut om detta senare.

Mikael Rietz, VD på Ekamant, berättade om en stor investering på ca 10 Mkr som görs i år för att bli ännu mer på den internationella marknaden.

Ordförande Benny Torstensson tackade OP Erjo och alla presentatörer och informerade samtidigt om att det blir Vårmarknad i Markaryd 24-25 maj och 100 årsfirande i Hembygdsparken 100 år i augusti.

Scroll to Top