Frukostmöte 14 september Vidigssons Gräv

Ett spännande och fullspäckat frukostmöte hölls hos Ronny Vidigssons Gräv en småmulen septembermorgon.

Inramningen med kaffe o frallor från Rasta bland maskiner, verkstad och lite oljelukt gav en skön känsla av verkligheten och enkelheten. 

Ronny Vidigsson presenterade Vidigssons Gräv som sedan starten i början på 90-talet vuxit hela tiden och har idag 13 anställda och massor av olika maskiner som tillsammans kan utföra de mest spektakulära arbeten.

Bengt-Ove Johansson berättade om Trycktas senaste utbyggnad utmed E4-an.

Göingebil som bl a har såväl personbils- som lastbilsanläggningar i Markaryd finns i många orter runt sitt centrum i Hässleholm. Johan Kempas presenterade sig som nyanställd VD och berättade om Göingebils verksamhet och bilindustrins framtidsfrågor med elbilar etc.

En mer internationell prägel hade Heikki Sojakkas presentation av sitt företag Fiber X. Heikki har ju arbetat inom pappersindustrin i många år och bl a haft en pappersmaskin i Markaryd som nu är flyttad till Indien.

Heikki berättade om strapatserna med flytten och även om andra projekt som han är inblandad i, bl a i Finland. 

John Karlsson, näringslivschef på Markaryds Kommun informerade om nya exploateringsområden i Misterhult samt om försköning av området kring stationen. John, som är ordförande i c/o Markaryd, presenterade också Tilda Svensson som är deras nyanställda destinationsutvecklare.

Därefter berättade Per Sköld och Daniel Sumuqi från skolan om kommande näringslivsdagar och prao för eleverna.

Lisa Fock och Daniel Linares presenterade låga arbetslöshetssiffror som för första gången på mycket länge understiger 8% samtidigt som antalet arbetslösa ungdomar sjunkit väsentligt. Detta gör att Markaryd nu ligger på fin och hedrande plats 20 bland Sveriges alla kommuner. Daniel informerade också om att många av de ukrainska flyktingarna är i jobb.

Anders Carlsson Lennström, rektor på Markaryds Folkhögsskola berättade också att de har språkkurser för bl a ukrainare men kan också erbjuda andra språk om företagen har behov

Sydsvenska Handelskammarens Anders Borgehed informerade om den komplicerade frågan kring de höga elpriserna. Trots Handelskammarens varningar redan ifjol har politikerna inte tagit tag i frågan förrän nu.

En annan långbänk är tågförbindelsen Markaryd – Halmstad som pga Hallandspolitikerna inte kommit igång, berättade Anders Borgehed. För att möjliggöra någon form av alternativ till bilen har NIBE gått in med sponsring på drygt 2 mk i busstrafik mellan Markaryd och Halmstad som även gynnar ungdomars resor till Högskolan.

Vetenskapshuset. Lennart Green, som med bl a Tillväxts stöttning, arbetar med sponsring och samarbete med olika företag, informerade om arbetet med Mötesplatsen på Vetenskapshuset. Han har mött mycket positiva tongångar bland Markarydsföretagen och har närmare 10 stycken redan klara guldsponsorer.

2-minutare

Magnus Ugge, personalchef NIBE Produktion informerade om NIBEs stora rekryteringsbehov.

Sara Lindvall tillträder som ny VD på Timsfors Bil & Traktortjänst

Victoria Lindtner berättade om samarbetet mellan Danmark och Sverige vad gäller anställningar.

Carl Nyström som tillträdde i april som Markaryds Sparbanks nya VD presenterade sig.

Nyheter från Tillväxt Markaryd

En ”Guldkväll” med prisutdelningar till bästa företag i olika kategorier, middag, underhållning och fest kommer att hållas den 28 januari 2023 på Vetenskapshuset. Arrangörer är Tillväxt Markaryd, Företagarna, c/o Markaryd och Markaryds kommun

Ordföranden Benny Torstensson avslutade ett intressant Frukostmöte, som var fulladdat med de mest skilda ämnen, med ett stort tack till dagens värdar Ronny o Anne Vidigsson!

Scroll to Top