Frukostmöte – Balkhed AB, MIBAB & Ekebacken Konferenscenter AB

Plats: Ekebacken, Kronbergsgatan 27.

PROGRAM

– Presentation av Balkhed AB.
– Presentation av MIBAB.
– Presentation av Ekebacken Konferanscenter AB.
– Tillväxt Markaryd
– Enkät 2011, vad tycker Tillväxt medlemsföretag är viktigt att vi jobbar med?
– Hur gick Prao vecka 14?
– Projekt inflyttnig inpendlare

Scroll to Top