Frukostmöte – H-Tryck AB & Hydraulikservice i Markaryd AB

Plats: H-Tryck AB Skulptörvägen 6.

PROGRAM

– PRESENTATION H-Tryck AB.
– PRESENTATION Hydraulik-service i Markaryd AB.
– Tillväxt Markaryd
– Vad ska Tillväxt jobba med – enkät 2011?
– Frågor vid Möte med kommunledningen
– Projekt inflyttning inpendlare
– Centrummiljö
– Marknadsföring, attraktivitet
– Skolprojekt, Prao, Studiebesök hos företagen, Teknik Markaryd inom
– El & Energi
– Nästa frukostmöte

H-Tryck AB
Per-Åke Hansson

Hydraulik-service i Markaryd AB
Anders Karlsson

Scroll to Top