Frukostmöte – Smurfit Kappa Lagamill & Bestå AB

Plats: Smurfit Kappa Lagamill, Bruksvägen i Timsfors.

PROGRAM

– Rundvandring och presentation av Smurfit Kappa Lagamill och Bestå AB
– Tillväxt Markaryd
– Ny gymnasielinje Teknik Markaryd planeras, start 2011
– Nytt projekt inflyttning inpendlare
– Prao 2011

Smurfit Kappa Lagamill
Hans-Olof Lindh

Bestå AB
Ted, Igor och Philip

Scroll to Top