Om Oss

Att på ett enkelt, jordnära och effektivt sätt medverka till företagens och kommunens utveckling är Tillväxt Markaryd i en sammanfattning.

Det är få ställen i Sverige som samverkan mellan företagen och mellan företagen och kommunen är så påtaglig som i Markaryd och det är med stolthet som vi ser vad våra medlemmar gemensamt skapar varje dag. Att Markaryd stadigt hamnar i toppen i rankingen över bästa företagsklimatet i Sverige är en naturlig följd.

Tillväxt Markaryd grundades 2001 med cirka 30 medlemsföretag och har under årens lopp växt till dagens drygt 100 medlemsföretag, som finns i de mest skiftande branscher. Företagen äger vardera en aktie i Tillväxt Markaryd.

Medlemsföretagen stakar ut projekt som anses betydelsefulla. Det kan vara frågor kring kommunikationer (Tvärleden och Pågatågstopp), skolsamarbete, tomtfrågor, marknadsföring, Starta eget etc.

En viktig del är också att företagen träffas och har trevligt tillsammans. Det sker på välbesökta frukostmöten, föredragskvällar, företagsbesök, utställningar etc.

Välkommen till Tillväxt Markaryd!

Styrelsen Tillväxt Markaryd AB

Verksamhetsinriktning 2019

Scroll to Top